Tot half november loopt Joyce Jansen haar 1e stage in de huisartsenpraktijk. Ze zit in het tweede jaar van haar opleiding. We wensen haar een leerzame periode toe in onze praktijk!

Als u zich nu voor het patiëntenportaal aanmeldt kunt u naast de gebruikelijke services (herhaalrecepten, afspraak maken en e-consult) nu ook digitaal inzage krijgen in uw dossier! Klik op menu en dan op patiëntenportaal en volg de aanmeldinstructies!

© 2017 - Zandkroon Huisartsenpraktijk - Ontwerp en realisatie Fruto internet