Per 1 september 2022 is Jolanda gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist binnen de huisartsenpraktijk.

Jolanda is voor veel patiënten reeds een bekend gezicht binnen de praktijk, gezien ze al langere tijd de functie van praktijkverpleegkundige vervult. In het kader van haar opleiding kunt u haar dus ook tegen gaan komen als verpleegkundig specialist, vooralsnog in opleiding. Zij zal zich gaan specialiseren met name in de ouderenzorg. Hieronder leggen we kort uit wat de functie inhoudt.

Wat doet een VS?
Een verpleegkundig specialist (VS) is een relatief nieuwe beroepsgroep die verpleegkundige handelingen met medisch technische handelingen combineert.
In deze functie wordt gewerkt tussen het gebied van de verpleegkunde en geneeskunde in. Zo is de VS voor een deel verantwoordelijk voor medische aspecten van de behandeling en verder ook voor een deel verantwoordelijk voor de verpleegkundige handelingen met betrekking tot de patiënt.
De bevoegdheden van de VS zijn bij wet geregeld. De belangrijkste taken zijn het houden van spreekuren, medische handelingen uitvoeren, diagnoses stellen en huisbezoeken afleggen. De handelingen van een VS zijn afgestemd met een arts, meestal een arts in een huisartsenpraktijk, ziekenhuis, verpleeghuis of ggz-instelling. Arts en VS werken nauw samen, vaak ook met andere zorgprofessionals.

Waarom een VS?
Taakherschikking is belangrijk omdat de huisartsen het steeds drukker hebben gekregen met steeds meer taken en ook steeds meer complexe zorg. Om toch goed voor alle patiënten in de praktijk te kunnen zorgen en deze voldoende aandacht te kunnen geven en hoogwaardige zorg te leveren, worden de minder complexe taken door andere medewerkers gedaan. Zo wordt de chronische zorg al jaren door de praktijkondersteuners gedaan. En nu kan voor de minder complexe en alledaagse klachten de VS prima spreekuur houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van deze zorg. Uit onderzoek blijkt dat een VS kan bijdragen aan verdere verbetering van de zorg. Zo is er meer ruimte om patiënten te betrekken bij hun behandeling en kunnen artsen zich meer richten op het bieden van complexe zorg. Ook de patiënt vindt dat deze meer tijd en aandacht krijgt door deze taakherschikking.

Opleiding van de VS
Een VS is een ervaren verpleegkundige met een hbo-opleiding Verpleegkunde, gevolgd door een tweejarige hbo master advanced nursing practice.

Tijdens haar opleiding zal zij deels zelfstandig spreekuren voeren en deels samen met de huisarts.

CategoryNieuws

© 2017 - Zandkroon Huisartsenpraktijk - Ontwerp en realisatie Fruto internet