Wat is ketenzorg?

Bij de behandeling van een chronische aandoening kunnen onder meer huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, medisch specialisten, diëtisten en fysiotherapeuten betrokken zijn. Bij ketenzorg bundelen al die zorgverleners hun krachten met één doel: de kwaliteit van leven van patiënten met een chronische aandoening verbeteren. Zorgverleners kijken over de muren van hun praktijk of instelling heen en stemmen de zorg af op de behoeften van de patiënt. Ze werken samen in de organisatie en uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang, zij vormen een keten.

Welke zorgverleners zitten er in de keten?

Het grootste deel van de behandeling en begeleiding van patiënten met een chronische aandoening vindt plaats in de huisartsenpraktijk. Hierin werkt de huisarts samen met praktijkondersteuners, gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij nemen een groot deel van de begeleiding op zich. Uw huisarts heeft altijd het totaaloverzicht over uw gezondheidssituatie. Ook blijft de huisarts eindverantwoordelijk voor de zorg. De huisarts kan u ook doorverwijzen naar een zorgverlener buiten de huisartsenpraktijk, zoals een diëtist, fysiotherapeut of een medisch specialist in het ziekenhuis.

Hoe wordt de zorg geleverd?

De zorg wordt verleend volgens de afspraken in een Zorgprogramma en dit programma is opgesteld met de gezamenlijke ketenpartners. Vastgelegd is welke zorgverlener op welk moment bepaalde zorg levert en hoe deze zorg op elkaar is afgestemd.

Wij hebben Zorgprogramma’s voor de volgende chronische aandoeningen: · Diabetes Mellitus type 2 (DM2, suikerziekte) · COPD (chronische longaandoeningen) · Hart- en vaatziekten (Cardio-Vasculair Risicomanagement CVRM)

Financiering

Wanneer samen met de huisarts wordt bepaald dat u meedoet aan een van onze ketenzorgprogramma’s, word u door de huisarts/praktijkondersteuner aangemeld. Vanaf dat moment kunt u dit ieder kwartaal zien op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Ook als u maar één keer per jaar de huisarts bezoekt. Dit bedrag is voor iedere patiënt in de keten hetzelfde, omdat het een gemiddelde prijs is. Ketenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en de kosten vallen meestal niet onder het eigen risico.

Medicatie en Laboratoriumonderzoek betaalt u zelf als u het eigen risico nog niet hebt opgebruikt.