Positieve gezondheid:
Het team van Zandkroon kan gebruik maken van het spinnenweb van positieve gezondheid, om zo een ‘ ander gesprek’ te voeren in de spreekkamer. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Deze manier van werken past goed bij de visie van de praktijk.
Positieve gezondheid – Piezo