Privacy regeling

De medewerkers van Huisartspraktijk Zandkroon hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. In het privacy reglement worden deze besproken. Bovendien wordt ingegaan op de wijze waarop uw gegevens worden overgedragen.

Het privacy reglement is aangepast aan de eisen die gesteld worden door de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming..

Privacy reglement