Spreekuren

Dagelijks is er een ochtend- en middagspreekuur. Als u een afspraak maakt dan is het handig om aan te geven of het om 1 of om meerdere klachten gaat. Dit in verband met het inplannen van de tijd die aan een patient besteed dient te worden. Voor sommige klachten is immers meer tijd nodig dan vooraf in te schatten is.

Dagelijks is er een ochtend- en een middagspreekuur volgens afspraak. Een afspraak of consult, maakt u via de website of de praktijkassistente. Zij informeert naar uw klacht of hulpvraag om in te schatten hoe snel u geholpen moet worden. Een consult duurt ongeveer 10 minuten, waarin een hulpvraag of enkele kortere vragen behandeld kunnen worden. Probeer voor u zelf de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren of op te schrijven.

Hebt u meerdere klachten die u wilt bespreken, meer tijd nodig of betreft het een kleine chirurgische ingreep? Geef dit dan aan de assistente door zodat zij een dubbele afspraak kan inplannen. Het is namelijk erg fijn als de dokter voldoende tijd aan u kan besteden en het is vervelend als u lang moet wachten omdat het spreekuur uitloopt.

Avondspreekuur

Per 1-1-2022 zijn we op proef gestart met een avondspreekuur op maandag van 17.00-18.00 door dokter de Kroon en op donderdag van 17.00-19.00 uur door dokter Zandijk.

Verhinderd?

Als u een afspraak niet na kan komen wordt u verzocht dit tijdig door te geven aan de assistente.

Telefonisch terugbelspreekuur

Voor korte vragen en uitslagen kunt u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte gesprekken en waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is. Een voorbeeld is het opvragen van uitslagen. Als u uitgebreider wilt overleggen kunt u beter een gewone afspraak maken.

U kunt een telefonische afspraak aanvragen via de assistente. U belt naar het praktijknummer en vraagt een telefonische afspraak aan. De assistente zet dit in de agenda bij de huisarts van uw keuze. U wordt dan teruggebeld door 1 van de huisartsen tussen 11.00 – 14.00 uur of tussen 15.30 – 17.00 uur.

Beeldbel spreekuur

Het is ook mogelijk om op maandag tussen 17.30 – 18.00 en donderdag tussen 18.00 -19.00 uur een beeldbel consult in te plannen via de assistente of via het patiĆ«ntenportaal.

Visites

Als dit nodig is om medische redenen kunt u in plaats van een consult op het spreekuur een huisbezoek (visite) aanvragen. Een medewerker van de praktijk, huisarts, praktijkondersteuner of assistente, komt dan bij u aan huis. Op de praktijk hebben wij meer mogelijkheden voor onderzoek en behandeling. Daarom is het beter om, voor zover mogelijk, naar de praktijk te komen. U kunt een huisbezoek voor 11.00 uur telefonisch aanvragen bij de assistente. Zij zal u dan vragen naar de reden van het huisbezoek.

Bij de doktersassistentes kunt u op afspraak dagelijks terecht voor korte handelingen oa.

  • Bloeddruk meten
  • Verzorgen van wonden
  • Verwijderen van hechtingen
  • Aanstippen van wratten
  • Uitspuiten van oren
  • Urineonderzoek
  • Injecties
  • Vaccinaties
  • Maken van uitstrijkjes