Spreekuren

Dagelijks is er een ochtend- en middagspreekuur. Als u een afspraak wilt maken in verband met een lichamelijke klacht, kijkt u dan eerst eens op thuisarts.nl. Op Thuisarts.nl vind je betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.

Bijvoorbeeld:

 • Hoe kun je gezond blijven en voor jezelf zorgen?
 • Wat kun je zelf doen als je ziek bent?
 • Wanneer kun je het beste een arts bellen?
 • Hoe gaat het als je naar het ziekenhuis moet? Of bijvoorbeeld naar een psycholoog of fysiotherapeut?
 • En hoe kun je iemand anders helpen die ziek is?

Een afspraak of consult, maakt u via het patiëntenportaal  of de praktijkassistente. De assistente informeert naar uw klacht of hulpvraag om in te schatten hoe snel u geholpen moet worden of zij geeft u advies. Het is handig voor een afspraak om aan te geven of het om 1 of om meerdere klachten gaat. Dit in verband met het inplannen van de tijd die aan een patient besteed dient te worden. Voor sommige klachten is immers meer tijd nodig dan vooraf in te schatten is.

Een consult duurt ongeveer 15 minuten, waarin een hulpvraag of enkele kortere vragen behandeld kunnen worden. Probeer voor u zelf de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren of op te schrijven.

Hebt u meerdere klachten die u wilt bespreken, meer tijd nodig of betreft het een kleine chirurgische ingreep? Geef dit dan aan de assistente door zodat zij een dubbele afspraak kan inplannen. Het is namelijk erg fijn als de dokter voldoende tijd aan u kan besteden en het is vervelend als u lang moet wachten omdat het spreekuur uitloopt.

Verhinderd?

Als u een afspraak niet na kan komen wordt u verzocht dit tijdig door te geven aan de assistente.

Telefonisch terugbelspreekuur

Voor korte vragen en uitslagen kunt u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte gesprekken en waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is. Een voorbeeld is het bespreken van uitslagen. Als u uitgebreider wilt overleggen kunt u beter een gewone afspraak maken.

U kunt een telefonische afspraak aanvragen via de assistente. U belt naar het praktijknummer en vraagt een telefonische afspraak aan. De assistente zet dit in de agenda bij de huisarts van uw keuze. U wordt dan teruggebeld door 1 van de huisartsen tussen 11.00 – 14.00 uur of tussen 15.30 – 17.00 uur.

Visites

Als dit nodig is om medische redenen kunt u in plaats van een consult op het spreekuur een huisbezoek (visite) aanvragen. Een medewerker van de praktijk, huisarts, praktijkondersteuner of assistente, komt dan bij u aan huis. Op de praktijk hebben wij meer mogelijkheden voor onderzoek en behandeling. Daarom is het beter om, voor zover mogelijk, naar de praktijk te komen. U kunt een huisbezoek voor 11.00 uur telefonisch aanvragen bij de assistente. Zij zal u dan vragen naar de reden van het huisbezoek.

Bij de doktersassistentes kunt u op afspraak dagelijks terecht voor korte handelingen oa.

 • Bloeddruk meten
 • Verzorgen van wonden
 • Verwijderen van hechtingen
 • Aanstippen van wratten
 • Uitspuiten van oren
 • Urineonderzoek
 • Injecties
 • Vaccinaties
 • Maken van uitstrijkjes